A Diósgyőri vár a Miskolc Csoport tagja
Nachádzate sa tu

Nachádzate sa tu

Návšteva hradu

A szolgáltatás a vár rekonstrukciója miatt szünetel.

AKTUÁLNE PONUKY

JESEŇ NA HRADE DIÓSGYŐR

AKTUÁLNE PONUKY

 

Ponuka skupinám dôchodcov:

1. Ukážka zbraní ako darček

Skupiny, ktoré si kúpia vstupenku aj s prehliadkou so sprievodcom dostanú pre ešte dokonalejší stredoveký zážitok aj vstup na ukážku zbraní, na ktorej sa predstaví vývoj, charakteristiky a spôsoby používania stredovekých zbraní.

Približne ďalších 25 minút popri prehliadke so sprievodcom

1 200 Ft / osoba

2. Prednáška o liečivých rastlinách ako darček

Lekári našich kráľov na liečenie chorôb nevyužívali len prostriedky stredovekej medicíny, ale aj rastliny s liečivými účinkami. Bylinkár Kráľa Ľudovíta Veľkého očakáva zástancov prírodných liečebných metód prednáškou a poradenstvom prispôsobeným záujmu danej skupiny.

Približne ďalších 30 minút popri prehliadke so sprievodcom

1 200 Ft / osoba

Ponuky platia v prípade skupiny pozostávajúcej minimálne z 20 osôb, prichádzajúcej s predbežným nahlásením skupiny a v dohodnutom čase.

 

Ponuka školským skupinám:

1. Odporúčame na školský výlet – program Poklad Kráľa Ľudovíta Veľkého

Hrad Diósgyőr skrýva v sebe početné tajomstvá pre návštevníkov. Jedným z nich je tajné miesto pokladu kráľa, ktoré deti môžu nájsť pomocou mapy pokladu, ale až po úspešnom zdolaní skúšok stanovených kráľom.

Približne 3 hodiny

V prípade účasti skupiny pozostávajúcej minimálne z 20 osôb.

2. Mimoriadne hodiny

- Cestovanie v čase do doby Kráľa Ľudovíta Veľkého - aktivita zaraditeľná do rámca hodín dejepisu

Doba vlády Kráľa Ľudovíta Veľkého je jedným z najvýznamnejších období uhorských dejín, ktoré sa sčasti viaže aj na hrad Diósgyőr. Pri prehliadke miestností hradu na poschodí so sprievodcom môžu deti získať predstavu o stredovekom živote, obyčajov, staviteľských a odevných charakteristikách, a o každodennom živote kráľov, kráľovien a ich dvora.

Približne 45 minút – 1 200 Ft / osoba

- Stredoveké pisárstvo - Aktivita zaraditeľná do rámca hodín výtvarnej výchovy

Stredoveké pisárstvo s orezávaným perom, kde náš majster pisár oboznámi členov skupiny s dejinami iniciál a svetom stredovekých kódexov, a návštevníci sa môžu ku koncu hodiny stať majstrami kaligrafie.

Približne 35 minút – 1 200 Ft / osoba

(oprávňuje na prehliadku výstav hradu bez sprievodcu)

- Lukostrelectvo a či bláznivá skúška šikovnosti - Aktivita zaraditeľná do rámca hodín telesnej výchovy

Lukostreľba sa v našej krajine teší čoraz väčšej obľube, ale niet veľa miest, kde sa môže aj vyskúšať. Na lukostreleckom poli pod zámkom sa mládež môže oboznámiť s týmto ušľachtilým spôsobom stredovekého poľovníctva, ba ho môže aj vyskúšať.

Približne 35 minút – 1 200 Ft / osoba

(oprávňuje na prehliadku výstav hradu bez sprievodcu)

Lukostreľba sa odporúča vo veku nad 10 rokov

 

Túto službu môžeme zabezpečiť len v prípade, ak skupinu nahlásite minimálne týždeň pred Vami zvoleným termínom.

PREHLIADKA SO SPRIEVODOM V KOSTÝMOCH

Každý sprievodca prehliadky zosobňuje ten-ktorý charakter, a návštevníci môžu na základe informácií získaných od jednotlivých sprievodcov spoznať hrad z rôznych aspektov. 

PREHLIADKA SO SPRIEVODOM V KOSTÝMOCH

Každý sprievodca prehliadky zosobňuje ten-ktorý charakter, a návštevníci môžu na základe informácií získaných od jednotlivých sprievodcov spoznať hrad z rôznych aspektov. Napríklad dvorná dáma obohatí luxusný interiér kráľovien popismi, ktoré poskytujú celostnejší obraz o stredovekom živote žien, kým rytier vyzdvihne najmä bojové súvislosti. Okrem prehliadky so sprievodcom môžu návštevníci spoznávať hrad aj individuálne, k čomu im slúžia aj interaktívne tabule a dobové zariadenia, predmety a prostriedky, ktoré môžu aj chytiť a vyskúšať.
Prehliadky so sprievodcom sa začínajú každých 30 minút na bode štartu na Hornom nádvorí.
Ak hrad prichádzate navštíviť so skupinou, dajte nám prosím predbežne vedieť Vami zvolený termín a údaje o skupine v položke pod menu Nahlásenie skupiny.

DELOSTREĽBA NA POČESŤ HOSTÍ

Na talianskej bašte víta návštevníkov funkčná kópia dela zo 16. storočia. 

DELOSTREĽBA NA POČESŤ HOSTÍ

Na talianskej bašte víta návštevníkov funkčná kópia dela zo 16. storočia. Impozantný je už aj pohľad naň, ale naši ctení hostia môžu požiadať aj o to, aby sme ich pri príchode privítali slávnostnou streľbou.
Ak sa nám podarilo vzbudiť vo Vás záujem, prosím vyberte službu v položke pod menu Nahlásenie skupiny.

UKÁŽKA VÝROBY ZBRANÍ A KRÚŽKOVÝCH ZBROJÍ

Rytieri hradu vovedú návštevníkov do tajov stredovekého ozbrojenia a boja. 

UKÁŽKA VÝROBY ZBRANÍ A KRÚŽKOVÝCH ZBROJÍ

Rytieri hradu vovedú návštevníkov do tajov stredovekého ozbrojenia a boja. Dobové oblečenie si návštevníci môžu aj vyskúšať, a vžiť sa tak do obdobia rytierov ešte intenzívnejšie. V Dielni umeleckého kováča môžete nahliadnuť do tajov výroby krúžkových zbrojí, od skladania ohniviek až po ich zviazanie.
Ak sa nám podarilo vzbudiť vo Vás záujem, prosím vyberte službu v položke pod menu Nahlásenie skupiny. Naši pracovníci Vás budú kontaktovať e-mailom s ponukou vypracovanou podľa Vašich individuálnych požiadaviek.

STREDOVEKÉ PISÁRSTVO

Náš majster pisár nám objasní dejiny iniciál, svet stredovekých kódexov, a návštevníci sa môžu obohatiť aj o vlastnoručne vyhotovenú listinu.

STREDOVEKÉ PISÁRSTVO

Náš majster pisár nám objasní dejiny iniciál, svet stredovekých kódexov, a návštevníci sa môžu obohatiť aj o vlastnoručne vyhotovenú listinu.
Ak sa nám podarilo vzbudiť vo Vás záujem, prosím vyberte službu v položke pod menu Nahlásenie skupiny. Naši pracovníci Vás budú kontaktovať e-mailom s ponukou vypracovanou podľa Vašich individuálnych požiadaviek.

LUKOSTRELECKÁ UKÁŽKA A LUKOSTREĽBA

Na lukostreleckom poli pod zámkom sa môžu návštevníci oboznámiť s fortielmi tohto starodávneho povolania.

LUKOSTRELECKÁ UKÁŽKA A LUKOSTREĽBA

Na lukostreleckom poli pod zámkom sa môžu návštevníci oboznámiť s fortielmi tohto starodávneho povolania.
Ak sa nám podarilo vzbudiť vo Vás záujem, prosím vyberte službu v položke pod menu Nahlásenie skupiny. Naši pracovníci Vás budú kontaktovať e-mailom s ponukou vypracovanou podľa Vašich individuálnych požiadaviek.

PREDSTAVENIE LIEČIVÝCH RASTLÍN A PORADENSTVO

Odborník hradu na liečivé rastliny vovedie návštevníkov do tajov stredovekého liečiteľstva, ale poskytne na mieru šité poradenstvo aj o možnostiach rozmanitého využitia liečivých rastlín a korenia.

PREDSTAVENIE LIEČIVÝCH RASTLÍN A PORADENSTVO

Odborník hradu na liečivé rastliny vovedie návštevníkov do tajov stredovekého liečiteľstva, ale poskytne na mieru šité poradenstvo aj o možnostiach rozmanitého využitia liečivých rastlín a korenia.
Ak sa nám podarilo vzbudiť vo Vás záujem, prosím vyberte službu v položke pod menu Nahlásenie skupiny. Naši pracovníci Vás budú kontaktovať e-mailom s ponukou vypracovanou podľa Vašich individuálnych požiadaviek.

RYTIERSKY DUEL

Na ukážke zbraní a odevov diósgyőrskeho rytierskeho rádu Zlatá ostroha sa ožije dvorné oblečenie a spôsob boja v 14. storočí. 

RYTIERSKY DUEL

Na ukážke zbraní a odevov diósgyőrskeho rytierskeho rádu Zlatá ostroha sa ožije dvorné oblečenie a spôsob boja v 14. storočí. Popri súbojoch s vernými kópiami dobových zbraní sa návštevníci môžu zúčastniť aj na veselých rytierskych skúškach či šarvátkach.
Ak sa nám podarilo vzbudiť vo Vás záujem, prosím vyberte službu v položke pod menu Nahlásenie skupiny. Naši pracovníci Vás budú kontaktovať e-mailom s ponukou vypracovanou podľa Vašich individuálnych požiadaviek.

PREDSTAVENIE ŽONGLÉRA S OHŇOM

Predstavenie dvoch či troch „skrotiteľov ohňa” v dobových kostýmoch. Fúkanie ohňa, točenie ohňa, hltanie ohňa, ohňový tanec, ohnivé reťaze a palice evokujú svet stredovekých zabávačov.

PREDSTAVENIE ŽONGLÉRA S OHŇOM

Predstavenie dvoch či troch „skrotiteľov ohňa” v dobových kostýmoch. Fúkanie ohňa, točenie ohňa, hltanie ohňa, ohňový tanec, ohnivé reťaze a palice evokujú svet stredovekých zabávačov. Program poskytuje nezabudnuteľný zážitok najmä po zatmení!
Ak sa nám podarilo vzbudiť vo Vás záujem, prosím vyberte službu v položke pod menu Nahlásenie skupiny. Naši pracovníci Vás budú kontaktovať e-mailom s ponukou vypracovanou podľa Vašich individuálnych požiadaviek.

HRADNÁ HRA POKLAD KRÁĽA ĽUDOVÍTA VEĽKÉHO

Deti, ktoré navštívia hrad Diósgyőr vedia, že stredoveké múry skrývajú v sebe mnoho tajomstiev, a objavujú hrad žiarivými očami, aby našli poklad, ktorý skrýva. 

HRADNÁ HRA POKLAD KRÁĽA ĽUDOVÍTA VEĽKÉHO

Deti, ktoré navštívia hrad Diósgyőr vedia, že stredoveké múry skrývajú v sebe mnoho tajomstiev, a objavujú hrad žiarivými očami, aby našli poklad, ktorý skrýva. Túto prirodzenú zvedavosť by sme chceli udržiavať našim programom, pomocou ktorého môžu žiaci získať poznatky cez zážitky, a môžu sa uniesť hrou - honbou za pokladom. Cieľom aktivity je, aby deti našli poklad Kráľa Ľudovíta Veľkého, ktorý sme ukryli v tajnom rohu hradu. Na ceste za pokladom však musia zdolať nejednu skúšku, na ktorej môžu preukázať svoje vedomosti, svoju šikovnosť a čisté srdce. Jeden variant programu sa prispôsobuje vekovým danostiam skupín z materských škôl, a druhý variant danostiam skupín zo základných škôl.
Ak sa nám podarilo vzbudiť vo Vás záujem, prosím vyberte službu v položke pod menu Nahlásenie skupiny. Naši pracovníci Vás budú kontaktovať e-mailom s ponukou vypracovanou podľa Vašich individuálnych požiadaviek.